KRÓL EDYP - SOFOKLES - CZAS I MIEJSCE AKCJI

Jak w każdym dramacie klasycznym również i w przypadku "Króla Edypa" występuje jedność miejsca, czasu i akcji tzw. zasada trzech jedności. Oznacza to że wszystkie wydarzenia skupione są wokół jednego wątku, mają miejsce w ciągu jednego dnia oraz rozgrywają się w jednym miejscu. W tym przypadku wydarzenia mają miejsce na dworze króla Edypa w Tebach.
Jednak bohaterowie dramatu wspominają również o innych miejscach, które budują tło dramatu. Wszystko dzieje się w Grecji, a najważniejszymi miejscami są: Teby, Korynt, Delfa (wyrocznia delficka), "troiste rozdroże" w krainie Focyda u zbiegu dróg z Delf i Daulidy(gdzie Edyp zamordował Lajosa) oraz góry w których miał zostać porzucony Edyp jako niemowlę.