KRÓL EDYP - SOFOKLES - PLAN WYDARZEŃ

1. Otrzymanie przez Lajosa, króla Teb wyroczni wedle której ma zginąć z rąk własnego syna.
2. Rozkaz porzucenia niemowlęcia, syna Lajosa i Jokasty ze skrępowanymi nóżkami w górach.
3. Litość pastucha i przekazanie chłopca królowi Koryntu, Polybasowi, który sam nie może mieć dzieci.
4. Wychowanie Edypa na dworze Koryntu w błogiej nieświadomości o własnym pochodzeniu.
5. Zarzucenie Edypowi, że jest podrzutkiem podczas jednej z uczt.
6. Poszukiwanie przez Edypa prawdy o swoim pochodzeniu u wyroczni delfickiej – w odpowiedzi otrzymanie straszliwego proroctwa, że będzie ojcobójcą i zawrze kazirodczy związek z matkę.
7. Oddalenie się od Koryntu oraz zamordowanie przez Edypa starca, który okazuje się być później jego biologinczym ojcem. (Wypełnienie pierwszej części wróżby).
8. Dotarcie Edypa do Teb, poślubienie Jokasty (Wypełnienie drugiej części przepowiedni).
9. Choroby i zarazy nawiedzające lud Teb.
10. Wyrocznia mówiąca, że choroby ustąpią gdy zostanie pomszczona śmierć zabójcy Lajosa.
11. Zobowiązanie się Edypa do odnalezienia zbrodniarza (nie wie, że tak naprawde to on sam nim jest).
12. Porada u wróżbity Tyrezjasza, obarczenie winą za zabójstwo Lajosa króla Edypa.
13. Oskarżenie Kreona o spisek z wróżbitą i chęć przejęcia władzy przez Edypa.
14. Dochodzenie prawdy przez Edypa, relacja Jokasty o przeszłości Lajosa.
15. Przybycie do Teb posłańca z Koryntu, który oznajmia o śmierci Polybasa i przekazaniu władzy Edypowi.
16. Poznanie przez Edypa swojej przeszłości i prawdy o wypełnieniu się straszliwej przepowiedni – tego, że jest ojcobójcą i żyje w kazirodczym związku z własną matką.
17. Relacja pastuch, sługi Lajosa potwierdzająca pochodzenie Edypa i jego winę.
18. Samobójcza śmierć Jokasty przez powiedzenie się na własnej chuście.
19. Wykucie sobie oczy przez Edypa i prośba o skazanie go na banicję.
20. Pożegnanie z córkami i wygnanie Edypa.