WESELE - STANISŁAW WYSPIAŃSKI - GENEZA

Utwór Stanisława Wyspiańskiego powstał na podstawie autentycznego wydarzenia jakie miało miejsce 20 listopada 1900 roku i w którym uczestniczył autor dramatu. Wyspiański owego dnia był gościem na weselu Lucjana Rydla – krakowianina i Jadwigi Mikołajczykówny – chłopki z podkrakowskiej wsi Bronowice. Wedle relacji żony pisarza Wyspiański jeszcze przed Weselem bacznie kazał obserwować jej wydarzenia jakie będą miały tam miejsce, gdyż miał zamiar napisać na ich podstawie sztukę. Premiera Wesela miała miejsce 16 marca 1901 roku.