ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH - GENEZA UTWORU


Pełny tytuł utworu to „Odprawa posłów greckich podana na teatrum przed Królem Jego Mością i Królową Jej Mością w Jazdowie nad Warszawą dnia dwunastego stycznia Roku Pańskiego MDLXXVIII na feście u Jego Mości Pana Podkanclerzego Koronnego.”  Nie jest dokładnie znana data powstania utworu, przypuszczalnie Kochanowski napisał Odprawę posłów greckich na przełomie 1565 i 1566 roku. Jej prapremiera w Ujazdowie odbyła się w roku 1578. W tym samym roku dramat ukazał się również drukiem. Niektórzy badacze uważali, że utwór pisany był na zamówienie Zamoyskiego o czym miał świadczyć poprzedzający utwór list dedykacyjny skierowany właśnie do Zamoyskiego.  Obecnie uważa się, że odprawa powstał we wcześniejszym okresie życia Kochanowskiego podczas pobytu na dworze królewskim w Krakowie i napisana została pod wpływem doświadczeń wywiezionych przez poetę z włoskiej Padwy.

Michał Ziorbo