ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH - KOMPOZYCJA UTWORU


Utwór składa się z pięciu epizodów(epeisodionów) przez co nawiązuje do antycznej tragedii greckiej Eurypidesa. Poszczególne epizod rozdzielone są występami chóru. Z których najbardziej donośny jest czwarty występ podczas którego ma miejsce trzecia pieśń chóru rozpoczęta apostrofą do łodzi. Utwór zaczyna się prologiem, a kończy epilogiem. Całość poprzedzona jest listem dedykacyjnym do Jana Zamoyskiego.  W budowie utworu można by dostrzec duże dysproporcje w długości epizodów. Trzy z nich są podobnie jak prolog i epilog bardzo krótkie. Natomiast dwa Epizod III(scena obrad) i Epizod V (widzenie Kasandry) znacznie dłuższe.

Michał Ziorbo