ROMEO I JULIA - CZAS I MIEJSCE AKCJI


Akcja dramatu Williama Szekspira „Romeo i Julia” rozgrywa się głównie w jednym z włoskich miast, choć tak naprawdę stroje, obrzędy, zwyczaje i kultura przedstawiona w powieści wskazują na któreś z miast Angielskich. 
Jak podaje sam autor „Rzecz odbywa się przez większą część sztuki w Weronie, przez część piątego aktu w Mantui.”  Tak więc większość wydarzeń rozgrywa się w różnych miejscach Werony, a są one następujące: ulice miasta, plac publiczny, komnaty domu Kapuletów, w ogrodzie Kapuletów, w celi ojca Laurentego, na cmentarzu , w grobowcu Kapuletów. Od tej reguły odstaje jedynie scena I, Aktu V której akcja toczy się na ulicach Mantui.  Poprzez rozmieszczenie akcji w różnych miejscach i w różnej scenerii Szekspir zrywa z występującą w dramatach antycznych zasadą trzech jedności, w tym przypadku z zasadą jedności miejsca.
Czas akcji nie jest dokładnie określony w utworze, jednak podanych jest wiele informacji na podstawie których można by go określić. Podążając za wskazówkami Szekspira możemy dość precyzyjnie określić dni w jakich rozgrywa się akcja utworu. Szekspir w zasadzie dokładnie określa porę dnia i dzień tygodnia każdej ze scen. Można łatwo wywnioskować, iż akcja utworu obejmuje okres od niedzielnego poranka przez pięć kolejnych nocy i dni do piątkowego świtu. Trudniej jest już oszacować miesiąc jednak ze względu na pojawienie się wymiany zdań:
 „Rychło będzie święto Piotra i Pawła?”
 „Za parę tygodni”
Dzień ten przypada 29 czerwca, a więc można by powiedzieć, że mamy do czynienia z którymś z wiosennych bądź wczesno letnich miesięcy. W tekście oryginalnym pytanie pada o święto „Lammastide” przypadające 1 sierpnia.
Określenie roku w którym rozgrywają się wydarzenia jest już bardzo trudne, w zasadzie nie ma żadnych większych wskazówek. Jednak wielu szekspirologów określa, iż wydarzenia miały miejsce w 1591 roku. Data ta wynikać ma z fragmentu:
„(...)Mija teraz
Rok jedenasty od trzęsienia ziemi;
Właśnie od piersi była odsadzona.”
Badacze wskazują tutaj nawiązanie do autentycznego trzęsienia ziemi jakie miało miejsce w 1580 roku. Dodając wspomniane we fragmencie 11 lat otrzymujemy właśnie rok 1591.
Czyli w skrócie powiedzielibyśmy, że akcja toczy się przez pięć kolejnych dni wiosennych(wczesnoletnich) roku 1591.

Michał Ziobro