PROCES - PLAN WYDARZEŃ - STRESZCZAJ SIĘ Z NAUKĄ

1. Niespodziewane aresztowanie Józefa K.
2.Pierwsza rozmowa z nadzorcą.
3.Sprzeczka z panią Grubach.
4.Kolejne małe przesłuchanie.
5.Zdezorientowanie Józefa K. w wyniku procesu.
6.Odkrycie prawdy w biurze sędziego śledczego.
7.Wizyta Józefa K. w kancelarii sądowej.
8.Przeprowadzka panny Burstner.
9.Przyjazd wuja Józefa K.
10.Pomoc wuja – wizyta i przyjaciela – adwokata Hulda.
11. Spotkanie z fabrykantem – zaoferowanie pomocy u malarza Titorellego.
12.Przedstawienie Józefowi przez malarza trzech możliwości uwolnienia.
13.Józef K. rezygnuje z usług adwokata Hulda.
14.Przejmująca rozmowa Józefa K. z kapelanem więziennym w katedrze.
15.Niespodziewana śmierć Józefa K., umierającego  nie mając świadomości za co.