KONRAD WALLENROD - WALLENRODYZM

Wallenrodyzm jest to postawa, która nawiązuje do zachowania jakie przyjął tytułowy bohater utworu Adama Mickiewicza "Konrad Wallenrod". Wallenrodyzm w pewnym stopniu nawiązuje do bohatera bajronicznego. Wallenrodyzm określa sposób postępowania, który polega na poświęceniu całego swojego życia, szczęścia osobistego, honoru w walce dla jakiejś idei - głównie w obronie ojczyzny. Metody działania są w tym przypadku często niemoralne i ocierają się o podstęp, zdradę, prowadzą do jednoczesnego sukcesu, a zarazem hańby bohatera. Sukces polega na osiągnięciu celu poprzez przewrotne działania, hańba wynika ze sposobu w jaki ten cel się osiągnęło. Często jednak widać, że bohater nie ma innego wyjścia jak działać w sposób niehonorowy. Motto Konrada Wallenroda stanowi zdanie z utworu "Książe", Niccolò Machiavellego:

Trzeba walczyć dwojako: trzeba być lisem i lwem... dobra walka nie opiera się tylko na sile, mocy, trzeba być na tyle sprytnym, żeby móc swojego przeciwnika przechytrzyć.

Należy zauważyć, że Konrad tak naprawdę nie jest do końca bohaterem reprezentującym ideologie makiawelizmu gdyż nie traktuje "dwulicowego" działania jako moralnie neutralnego, cierpi i ma wyrzuty sumienia z powodu metod jakimi musi walczyć przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu - wolałby walczyć w sposób honorowy, zgodnie z wartościami rycerskimi jednak nie jest to możliwe w obliczu potęgi Krzyżaków.