Streszczenia Szczegółowe Popularnych Lektur Szkolnych od Gimnazjum do Liceum

Szybkie wybieranie streszczeń:   Dyskusje na forum:

Matura 20101 Język Polski
warning: Creating default object from empty value in /home/server915446/ftp/migracja/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1388.
Nowy Spis Lektur Szkolnych - MATURA 2011

Zgodnie z aneksem z 2010 roku do informatora maturalnego będącego rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowaniaprzedszkolnego oraz kształcenia w poszczególnych typach szkół informujemy, że na egzaminie maturalnym z języka polskiego w maju 2011 roku obowiązywać będą
następujące utwory:

na poziomie podstawowym
1. literatura polska
− Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
− Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeWypracowania Użytkowników