Streszczenia Szczegółowe Popularnych Lektur Szkolnych od Gimnazjum do Liceum

Szybkie wybieranie streszczeń:   Dyskusje na forum:

Edukacja zdrowotna-Czynniki zagrażające zdrowiu.

 
CZYNNIKI ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU
 
TELEWIZJA I KOMPUTER
Media są potężną siłą. Ale nikt nie stworzył ich wyłącznie dla dzieci. Przekazują treści skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. To, co ogląda dziecko w telewizji, ile godzin spędza przed ekranem zależy w dużej mierze od rodziców. To oni bowiem tworzą wzór korzystania z mediów. Ten wzór powiela dziecko. Umiejętne korzystanie z telewizji, radia, prasy, Internetu to również element wychowania.
Spędzanie czasu przed ekranem telewizora i komputera zajmują obecnie najwięcej czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Dziecko w młodszym wieku szkolnym spędza średnio 2-4 h przed telewizorem lub komputerem. Telewizja nie jest obojętna dla oglądającego. W szczególności niebezpieczne mogą być skutki nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci.
 
 
Negatywne konsekwencje niekontrolowanego oglądania telewizji:
- dezintegracja rodziny ( brak czasu na wspólne zajęcia, rozmowy i kontakt emocjonalny );
- brutalne sceny i przemoc budzą niepokój i lęk, są częstą przyczyną koszmarów nocnych, zwłaszcza, gdy dziecko ogląda telewizję zbyt późno;

 • zastępowanie przez telewizję rodziców w wychowaniu dziecka;
 • kształtuje zachowania konsumpcyjne( reklamy)
 • wyrabia w dziecku niecierpliwość, szybkie popadanie w nudę, pesymizm;
 • wpływa na trudności z koncentracją uwagi;
 • powoduje zanik wyobraźni i wrażliwości, znieczulenie na cudzy ból i krzywdę w życiu;
 • wywołuje niepokój, nieufność, a nawet cynizm i demoralizację;
 • ograniczenie kontaktów z rówieśnikami (przesiadywanie przed telewizorem nie wyrabia umiejętności społecznych);
 • agresja;
 • brak czasu i chęci na inne zajęcia ( sport, czytanie, rozmowy);
 • ogólne zmęczenie psychiczne ( mrużenie oczu, bóle głowy, ospałość, apatia);
 • wpływa na rozwój wad postawy i wzroku;

 
Komputer pomaga w edukacji i rozwoju dziecka, a prawidłowy dobór programów edukacyjnych może ułatwić mu zdobywanie wiedzy, kształtuje logiczne myślenie, uczy spostrzegawczości, zręczności, szybkiego podejmowania decyzji.
Ciągłe przesiadywanie przed monitorem może odbić się nie tylko na zdrowiu dziecka / pogłębiają się wady postawy, zmęczenie oczu,/ ale i na jego niedojrzałej psychice : kłopoty z koncentracją i myśleniem, nawiązywaniem więzi uczuciowej z najbliższymi czy wyobcowaniem z rzeczywistego świata . Komputer zwalnia dziecko z czynności pisania i usprawniania motoryki palców ,wyręcza go w opanowaniu zasad ortograficznych .
Sygnałem ostrzegawczym dla rodziców małego wielbiciela komputerów powinno być to, że woli on zostać w domu niż spotkać się z kolegami.
Zagrożeniem jest też niekontrolowany dostęp do Internetu.
PAPIEROSY I ALKOHOL
Choć negatywny wpływ palenia papierosów na organizm ludzki jest znany i udowodniony to nie odstrasza to nowych amatorów tzw. dymka. Po papierosy sięga coraz więcej młodzieży i to coraz młodszej. Przyczyny tego zjawiska są złożone. Winny jest zarówno agresywny marketing, kolorowe reklamy, jak i zły przykład dorosłych i rówieśników.
Spośród dzieci palących rodziców rekrutuje się wielu przyszłych palaczy bowiem czerpią one przykład ze swoich najbliższych. 75 % palących dzieci ma palących rodziców.
O tym, jak ważne jest uświadamianie dzieci o szkodliwości palenia tytoniu są dane statystyczne, które mówią ,że jeśli młody człowiek zaczyna palić w wieku 12 – 17 lat, to w porównaniu z niepalącymi jest bardziej prawdopodobny fakt:

 • dwukrotnie, że zacznie pić alkohol;
 • 9 razy prawdopodobne jest zażywanie środków farmakologicznych;
 • 10 razy bardziej prawdopodobne jest palenie marihuany;
 • 14 razy prawdopodobne zażywanie heroiny, kokainy i środków halucynogennych.

Nie powinno się nigdy palić w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz w obecności dzieci.
Młodociani zaczynają pić napoje alkoholowe coraz częściej ,co grozi w konsekwencji nałogiem. Również za przyzwoleniem rodziców np. picie piwa pod wpływ rówieśników.
OTYŁOŚĆ
Głównymi przyczynami otyłości są; przejadanie się słodycze, potrawy mączne, dużo tłuszczu, mała aktywność fizyczna oraz nieregularne spożywanie posiłków .
 
 
 
 
 
 
 
NOTATKA
Czynnikami tymi z pewnością są różnego rodzaju używki,wszelkiego rodzaju uzależnienia fizyczne jak i psychiczne. Stres,ciągły pośpiech wpływa na naszą psychikę ,stajemy się nerwowi,nadpobudliwi. Nie możemy w rezultacie spokojnie usiąść i pomyśleć.
Nieodpowiednie towarzystwo,w konsekwencji możemy zrobić coś o co nie posądzilibyśmy się,mogłoby dojść w końcu do jakieś tragedii. Ucierpielibyśmy na zdrowiu psychicznym jak i fizycznym.
Intensywne trenowanie może doprowadzić do niewydolności serca.
Odchudzanie musi być kontrolowanie bo gdy wyjdzie spod kontroli możemy popaść w anemię.
Jedzenie dużej ilości fast food'ów może doprowadzić do otyłości.
Nie stosowanie się do regulaminu (np. pracowni chemicznej,sali gimnastycznej itd.) może skutkować do (np. zatrucia,uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym,fizycznym).

0
Tags:

Najnowsze odcinki wideokursu angielskiego na YoutubeWypracowania Użytkowników